Tuesday, April 5, 2011

Kelebihan berwudhuk

Dari Abu Huraiah ra, bahawa Rasulullah saw bersabda:

"Sukakah engkau semua kalau ssaya tunjukkan akan sesuatu amalan yang dapat melebur semua keslahan dan dengannya dapat pula menaikkan bebrapa derajat?'

Para sahabat menjawab, "Baiklah, Ya, Rasulullah,"

Beliau saw lalu bersbda:

"Yaitu menyempurnakan wudhuk seklaipun menemui beberapa hal yang tidak disenangi - seperti terlampau dingin dan sebagainya, banyaknya melanhgkah kaki untuk ke masjid dan menantikan solat sesudah melakukan solat. Itulah yang disebut ribath. Itulah yang disebut ribath - perjuangan menahan nafsu untuk memperbanyakkan ketaatan pada Tuhan"

- (Riwayat Muslim)

Dari Umar bin al-Khattab ra dari nabi saw, sabdanya:

" Tiada seorangpun dari engkau semua yang berwudhuk lalu ia menyampaikan yakni menyempurnakan wudhuknya, lalu ia mengucapkan:

'Asyhadu alla ilahailaha illaha illallah wahdahu la syarika lah, wasyhadu anna Muhammaddan 'abduhu wa rasuluh' , melainkan dibukakan untuknya pintu syurga yang delapan buah banyaknya. Ia diperbolehkan masuk dari pintu manapun juga yang dikehendaki olehnya"

- (Riwayat Muslim)

Pengajarannya:

1.Sempurnakan wudhuk apabila mengejakan solat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang disyaratkan membasuh anggota seperti muka, kedua tangan, kepala, kedua kaki.
Jik b erjubub hendaklah bemandi junub, jika ketiadaan air hendaklah bertayammum.

2. Di akhirat sesorang itu akan dipanggil dalam eadaan bercahaya wajah dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekanya berwudhuk. Ini merupakan perhiasan yakni sampai di mana air itu menyentuh tubuhnya, Oleh itu sempurnakan wudhuk sebaik-baiknya.

3. Berwudhuk dapat mengampunkan dosa-sosa yang telah lalu dan menyempurnakan pahal solat yang dilakukna berikutnya yang menjadikan solatnya diterima Allah dan ganjaran yang besar seperti menyamai pahala haji dan umrah.

No comments:

Post a Comment