Wednesday, December 28, 2011

unsur perwatakkan manusia

a) Tanah - anak pertama, anak kelima, anak kesembilan
b) Air - anak kedua, anak keenam, anak kesepuluh
c) Api - anak ketiga, anak ketujuh, anak kesebelas
d) Angin- anak keempat, anak kelapan, anak keduabelas

WANITA BERUNSUR TANAH
1) Merendah diri,serta hormat dan patuh, setia serta rela berkorban.
2) Tidak cerewet, tidak meninggi diri, tidak sombong dan bukan seorang pemarah.
3) Tenang diri, aman, dan memberi sokongan.
4) Tidak suka membantah atau membangkang
5) Berwatak manis, lemah lembut, bersih dan sentiasa menjaga kecantikan.

WANITA BERUNSUR AIR
1) Menghidupkan hati pasangan dan pemberi semangat.
2) Mengambil berat
3) Hatinya bersih dan boleh membahagiakan pasangan
4) Menenangkan pasangan.
5) Sangat romantis
6) Mudah menangis

WANITA BERUNSUR API
1) Cintanya sentiasa hangat dan memberahikan
2) Cergas, cepat dlm gerak geri dan tangkas menguruskan rumah tangga.
3) Penasihat yang baik
4) Pandai dan cekap mengurus rumahtangga
5) Pandai menghias diri agar kelihatan cantik selalu
6) Berwaspada selalu

WANITA BERUNSUR ANGIN
1) Lemah lembut dan menenangkan
2) Pandai bermain kata dan memujuk rayu
3) Sopan santun dan berbudi pekerti mulia
4) Bijak mewujudkan suasana selesa.
5) Hati yang cepat berubah ubah

Monday, October 3, 2011

Dasar Pemikiran Pernikahan

Dari Al Quran dan Al Hadits :
 1. “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur (24) : 32).
 2. “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).
 3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36).
 4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72).
 5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21).
 6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71).
 7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1).
 8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26).
 9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa’ (4) : 3).
 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. (Qs. Al Ahzaab (33) : 36).
 11. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur:32)
 12. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra 32)
 13. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang, kemudian darinya Dia menciptakan istrinya, agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya” (Al-A’raf 189)
 14. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)” (An-Nur 26)
 1. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku !”(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).
 2. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi).
 3. Dari Aisyah, “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. Hakim dan Abu Dawud).
 4. Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah, sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya.” (HR. Baihaqi).
 5. Dari Amr Ibnu As, Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat.(HR. Muslim, Ibnu Majah dan An Nasai).
 6. Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah” (HR. Muslim)
 7. “Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. b. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. c. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)
 8. “Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).
 9. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. Abu Dawud).
 10. Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. Abdurrazak dan Baihaqi).
 11. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah).
 12. Rasulullah SAW. bersabda : “Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehina-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah” (HR. Bukhari).
 13. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. Abu Ya¡¦la dan Thabrani).
 14. Dari Anas, Rasulullah SAW. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. (HR. Ibnu Majah,dhaif).
 15. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. Sesungguhnya, Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki, dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits).
 16. “Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya” (HR. Thabrani dan Baihaqi)
 17. Sesungguhnya, apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang), maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya” (HR. Abu Sa’id)
 18. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)” (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah)
 19. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah” (HR. Tirmidzi)
 20. Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhori-Muslim)
 21. Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat, sebab syaithan menemaninya. Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat, kecuali wanita itu disertai mahramnya” (HR. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra).
 22. Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas” (H.R. At-Turmidzi)
 23. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak” (HR. Abu Dawud)
 24. Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain” (HR. Abdurrazak dan Baihaqi)
 25. Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya, Siapa yang menikahinya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya, Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau karena ingin mempererat kasih sayang, Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya” (HR. Thabrani)
 26. Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab, seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama” (HR. Ibnu Majah)
 27. Dari Jabir r.a., Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, kedudukan, hartanya, dan kecantikannya ; maka pilihlah yang beragama” (HR. Muslim dan Tirmidzi)
Subhanallah, telah jelas dan cukup referensi perintah menikah. Jadi tentukan keputusan anda.
Wassalam,

Sunday, September 18, 2011

KISAH DONGENG

Ku sedar ku tak seberapa
Jika dibanding mereka
Yang jauh lebih megah dari diri ini

Apa yang mampu ku berhias
Hanyalah hati yang ikhlas
Terpendam simpan untuk dia yang sudi

Mencintai aku dengan seadanya
Mencintai aku bukan kerana rupa
Dalam waktu sedu
Dalam waktu hiba
Ku harapkan dia rela

Mencintai aku dengan seadanya
Sanggup menerima insan tak sempurna
Atau mungkin cinta sebegitu hanya
Kisah dongeng saja

Belum pernah ku merasakan
Dipeluk dalam dakapan
Eratnya melindungi jiwa rapuh ini

Sanubariku memerlukan
Kehadiran seorang teman
Tulus mencurah kasih sepenuh hati

Mencintai aku dengan seadanya
Mencintai aku bukan kerana rupa
Dalam waktu sedu
Dalam waktu hiba
Ku harapkan dia rela

Mencintai aku dengan seadanya
Sanggup menerima insan tak sempurna
Atau mungkin cinta sebegitu hanya
Kisah dongeng saja

P/S: untuk Inspirasi Hati,abg xtau sama ada cinte kite ni dongeng atau x,tp bg abg bile kite dah menyintai,segalanya dah jd takdir kite bersama...dan tiada lagi kisah dongeng untuk kite..sebaliknye ia akan jadi satu kisah klasik yang akan menjadi sejarah dan contoh pada generasi akan datang. lebih indah dari cerite cinte klasik dulu...itulah kisah cinte INSPIRASI PANGLIMA HATI.

Friday, August 12, 2011

untuk semua yang bergelar anak


Aku bernama  ahmad qausar nazriq...aku merupakan anak bongsu dari 12 orang adik bradik..aku hanya bekerja sebagai kerani disebuah jabatan kerajaan...ayah aku pl merupakan bekas pekerja buruh,manakala ibuku pl hanya surisumah sepenuh masa..sejak kecil,aku memang xpernah kenal erti susah,kerana adik bradik aku yang lain cakap,aku anak manja mak dan abah.dan apa yang aku nk dipenuhi..malah bukan keinginan aku je,semua anak-anak mereka yang lain juga...aku akui mak dan abah bersusah payah untuk membesarkan kami 12 beradik..abah terpakse membuat macam2 kerja untuk menyara keluarga ini dan anak-anak yang ramai. Manakala mak pl,terpakse menjual kuih untuk menambah perbelanjaan.setiap hari aku sentiase mendengar mak aku membebel apabila perbelanjaan dapur tidak cukup..ape lagi apabila nk berikan belanja sekolah untuk kami adik bradik..semasa itu aku gagal memahaminya,aku hanya mendengar dan diam,sehinggalah aku naik kesekolah menengah...baru aku paham kesusahan mereka..walaupn adik-beradikku semuanya telah tamat persekolahan malah dah berkahwin,mak dan abah still bersusah payah untuk menyekolahkan aku sehingga tamat..masa tu aku hanye mampu berdiam melihat kepayahan mereka...aku xmampu berbuat apa-apa melainkan belajar sebaik mungkin untuk membals jasa mereka...bg aku,kalau abis sekolah nant xdapat sambung ke universiti pn xmengapa,asalkan  keputusan aku itu mampu memberikan kerja yang lebih baik supaya aku dapat membantu mereka.

Kini aku dah bekerja,malah semua adik beradik aku yang lain dan punya keluarga sendiri...abah dan mak pula semakin uzur untuk bekerja dan hanya mengharap belas kasihan dari anak-anak,namun mereka masih tidak mampu merasa kesenangan itu..kesenangan yang mereka dambakan sejak melahirkan kami anak-anak mereka..yang mengharapkan anak-anak mereka boleh memberi mereka kesenangan setelah anak-anak mereka besar panjang...dimanakah silapnya? Adakah aku kah yang bersalah kerana tidak mampu memberi mereka kesenangan? Adakah aku bukan anak yang baik kerana gagal mencapai ape yang mereka impikan?

Ya allah...aku tak pasti kenapa dengan aku hari ni...hati aku tenang,tp sayu sgt...aku tidak tau ape yang aku runsingkan dan fikirkan..aku sebenarnya makan hati dengan adik bradik...ye,aku anak bongsu...sume orang sekeliling menganggap aku manje hanye aku dilahirkan sebagai anak bongsu...dan kerana itu jugalah aku dipertanggungjawabkan untuk menjaga kedua orang tua..
Alhamdulillah,walaupn aku tidak dihargai,sekurangnya allah beri aku peluang untuk menabur bakti pada kedua orang tua ku..aku mengaku,aku bukan la anak yang baik...aku juga bukan lelaki yang baik...aku gagal untuk beri kemewahan pada mak ayah aku...aku gagal memberi yang secukupnya pada mereka...jauh disudut hati aku,merintih melihat kepayahan mereka meneruskan idup...sepatutnya setelah kesemua anak-anaknya abis bersekolah,mereka boleh hidup bahagia tanpe sebarang kesusahan..boleh hidup dengan tenang menghadapi ajal datang menjemput..tp semua itu hanye la impian yang tak jadi kenyataan..maafkan aku....ingin sekali aku meluahkan kata-kata ini untuk mak dan abah..

“mak...abah...kalau la sy ni bnyk duit,sy akan beri ape saje yang mak n abah impikan selame ni...impian yang mak dan abah terpakse lupekan hanya kerana nk sekolahkan kami anak-anak mu..keinginan yang terpakse mak dan abah abaikan hanya kerana ingin memastikan kami menjadi insan yang berguna...mak dan abah,kalau la nyawa sy ni leh digadaikan untuk memastikan mak dan abah hidup senang lenang macam ibubapa orang lain,sy sanggup gadaikannya.....sy sanggup asalkan mak dan abah dapat menikmati dan menghabiskan sisa-sisa hidup ni tanpe sebarang kesusahan dan kepayahan”

Namun begitu,kata-kata aku ini hanya didalam hati sahaja...aku xingin mereka sedih...aku tau mereka bnyk berkecil hati dengan anak-anak2 mereka...aku xnk menambahkan lagi parah dihati mereka..aku cube berusaha sebaik mungkin untuk buat mereka gembira...jika aku xmampu memberi kemewahan kepada mereka,cukup la asalkan aku dapat buat mereka bahagia dan gembira..

.”maafkan saya mak,abah..selagi nafas ini masih bernyawa,selagi kudrat ini masih bersisa,sy akan tetap terus berusaha memberi yang terbaik untuk mak dan abah...walaupn mungkin sy bukan anak yang baik,sy tetap inginkan yang terbaik untuk mak dan abah..macam mane mak dan abah inginkan yang terbaik untuk kami semase kami kecil dulu...biarlah mereka semua xpaham,asalkan sy paham dan sy xkn sia-siakan mak dan abah...”

Tibe-tibe air jernih keluar mengalir dipipi ku...menangis dalam keseorangan..namun didepan mereka,aku harus gagah..aku harus kuat..supaya mereka tidak merasa yang mereka membebankan,ape lagi menyusahkan...kerana bagi aku mereka la penguat kudrat untuk aku...

musim berganti menggamit memori
membuai seuntai kenangan
ranjau berduri telah kau tempuhi
tabah hidup sendirian

sering terimbas sewaktu bersama
senda gurau manis bicara
usahlah ditangisi insan yang telah pergi
kaulah pengganti suami

engkau ratu di sanubari
menjalar di setiap urat nadi
nasib begini tak kau kesalkan
Tuhanlah sandaran harapan
pasrah ketentuan

andainya taufan kecewa kau biarkan
warna pelangi tak muncul lagi
berkat kesabaran serta pengorbanan
kini hidupmu berseri

deraian air mata bertemu di pipinya
melihat anak?nya berjaya
Tuhan hanya menduga kesusahan yang tiba
pasti tak akan selama-lamanya.

Semoga allah permudahkan segala urusan...semoga allah memberikan kesempatan untuk aku bahagiakan mereka...ya allah,bantulah aku..agar tiada cacat cela dalam aku memikul tanggungjawab ini..agar tidak terguris hati mak dan abah...kuatkan aku menempuh kehidupan ini..jgn sesekali kau pesongkan hatiku,agar aku tidak leka sehingga mensia-siakan mereka...amin...

Sunday, July 17, 2011

DETIK TERINDAH

Sungguh indah bila bersama
Merasa sungguh bahgia
Bersyukur pada yang esa
Di atas pertemuan ini

Ku berjanji akan setia
padamu yang ku kasihi
Marilah kita bersama
Membentuk cinta abadi

Dan walauapapun rintangan melanda 
Ku harap kita kan tempuhi bersama
Seadanya kau dan ku berjauhan

Membina mahligai seindah permata
Yang kita impikan berdua selamanya
agar kita kecapi bahagia
 
Ku berjanji akan terima
Seadanya dirimu
Keinginanku setia padaku
Kemarilah wahai sayangku
Kan ku cium tanganmu
Sebagai tanda kaulah kekasihku

Ku berjanji akan setia
padamu yang ku kasihi
Marilah kita bersama
Membentuk cinta abadi

Woohooo
Detik terindah

MIMPI INDAH

Sekian lama terpisah
Akhirnya kita berjumpa
Bagai sebuah cerita cinta

Senyuman yang kau ukirkan
Selalu bermain dimata
Hingga terbawa didalam lena

Bilaku pejam mata
Dirimu yang menjelma
Bertemu kita didalam mimpi indah

Ku sering memikirkan dirimu kasih
Tak putus doaku hulur padamu…ohh
Moga terbuka pintu hatimu untukku
Membuktikan kejujuran cintaku

Impian menjadi nyata
Seandainya kau terima
Cinta yang telah aku berikan
Akanku genggam setia
Janji yang telah dibina
Bersama kita menuju bahagia

Bridge:

Bilaku pejam mata
Dirimu yang menjelma
Bertemu kita didalam mimpi indah

Kau bersinar menerangi kegelapan
Kau hadir menyeri kehidupanku…Ohh
Maafkanlah daku kisah cinta lalu
Takkan ku ulangi kesilapanku

Kan ku cium tanganmu
Sebagai tanda rindu
Kan ku katakan ku cinta padamu

Kan ku cium tanganmu
Sebagai tanda rindu
Kan ku katakan
Ohh My darling I love you…

DILAMUN RINDU

mengapa ketika ini lah aku sendirian
terkenang kenangan waktu kita bersama
pilu rasa hati bila engkau tiada di sisi

indah waktu itu bila engkau di sampingku
seakan dunia milik kita berdua
kini kau tiada hanya aku dilamun rindu

mengapa kau menghilangkan dirimu
katakan lah salahku
sehingga kau hancurkan hidupku

berikan lah kesempatan untuk aku menjelaskan
agar engkau kan fahami apa yang telah terjadi
tak perlu kau meragui ketulusan hati ini
kerna aku bisalah mengerti

tidak pernah pun terlintas untuk aku menduakan
kerna ku telah berjanji
cinta kita kan abadi
tak perlu kau mengkhianati
cinta yang luhur dan murni
di atas tomahan orang lain


mengapa kau menghilangkan dirimu
katakan lah salahku
sehingga kau hancurkan hidupku


indah waktu itu bila engkau di sampingku
seakan dunia milik kita berdua
kini kau tiada hanya aku
dilamun rindu
kini kau tiada hanya aku
dilamun rindu

Wednesday, July 13, 2011

Ai-Shiteru

Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku
saat ku harus bersabar dan trus bersabar
menantikan kehadiran dirimu
entah sampai kapan aku harus menunggu
sesuatu yang sangat sulit tuk kujalani
hidup dalam kesendirian sepi tanpamu
kadang kuberpikir cari penggantimu
saat kau jauh disana
ooo…

walau raga kita terpisah jauh
namun hati kita selalu dekat
bila kau rindu pejamkan matamu
dan rasakan a a a aku
kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh
terhapus ruang dan waktu
percayakan kesetiaan ini
akan tulus a a ai aishiteru

Gelisah sesaat saja tiada kabarmu kucuriga
entah penantianku takkan sia-sia
dan berikan satu jawaban pasti
entah sampai kapan aku harus bertahan
saat kau jauh disana rasa cemburu
merasuk kedalam pikiranku melayang
tak tentu arah tentang dirimu
apakah sama yang kau rasakan

walau raga kita terpisah jauh
namun hati kita selalu dekat
bila kau rindu pejamkan matamu
dan rasakan a a a aku
kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh
terhapus ruang dan waktu
percayakan kesetiaan ini
akan tulus a a ai aishiteru

hapus sendiri pikiran melayang terbang
perasaan resah gelisah
jalani kenyataan hidup tanpa gairah
o…uo..

banyak segala misi dan ambisimu
akhiri semuanya cukup sampai disini
dan buktikan pengorbanan cintamu untukku
kumohon kau kembali

kimita touku kitemo
(meskipun kamu jauh)
kiminoi shuaga sinagaru tala
(aku tetap mengingati mu)
shiniteruyo,shiniteruyo....
(percayalah,percayalah...)

walau raga kita terpisah jauh
namun hati kita selalu dekat
bila kau rindu pejamkan matamu
dan rasakan a a a aku
kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh
terhapus ruang dan waktu
percayakan kesetiaan ini
akan tulus a a ai aishiteru.

CINTAKU DIPERMAINKAN

Tidakkah kau tahu sayang
Betapa ku sayang padamu
Engkaulah insan yang ku cinta
Untuk selama-lamanya

Tapi disebaliknya apa
Yang kau berikan padaku
Kasih dan sayang kini tiada
Pilunya di hatiku

Kini kau berubah
Kau tak seperti dulu
Mengapa sayang mengapa
Engkau jadi begini

Kini aku menyesal menyintaimu
Kerana cintaku dipermainkan secukup-cukupnya
Hampalah hatiku dalam percintaan
Engkau membuatku tidak mahu bercinta lagi sayang

Mengapa engkau permainkan
Cinta yang sudah kita bina
Kini kalau tak sayang lagi
Berterus terang padaku

Janganlah engkau menyiksa aku
Tak sanggup lagi ku menanggung
Dugaan cinta yang kau beri
Terhadap diriku

Sakitnya hatiku
Sampainya hatimu
Kau tidak melayan diriku
Seperti dahulu

Cuba kau rasakan apa yang telah ku rasa
Kini pasti kau juga akan menyesali cintaku
Kini airmata pun mula mengalir
Engkau masih belum berubah engkau tetap sama

Kini aku meminta maaf
Kerana hatiku dah tertutup
Untuk dirimu oh sayang
Lepaskan aku, bebaskan aku
Pergilah sayang, jangan kembali lagi
Cintaku dipermainkan

TEMBOK DERITA

Di malam sepi ini,
Terbayang wajahmu...
Di dalam tembok derita,
Menanggung dosaku...

Sewaktu bercinta,
Saling cinta-menyinta...
Saling berjanji setia,
Antara sesama...

**
Tapi malangnya nasib diriku,
Ku dipenjara kerana bersalah,
Namunku terpaksa putus cinta,
Dengan sidia,Insan pertama...

Titisan airmata
yang jatuh mengalir,
Tanpa aku menyedari,
Ku tempuh dengan rela hati..

Badanku bertato,
Harganya tak terkira...  
Bila ku dipenjara ku,
Dimaki dan di hina...

(ulang **)

Amalam suratmu,
Menjadi hiburan hatiku..
Selama tiga tahun
tak dapat lagi kita bertemu...

SEPI MEMELUKKU.

Izinkan ku menyentuh hatimu
Kerna hati ku telah kecewa
Kekasih ku merenung setiap persoalan
Disebalik mencari jawapan

Ketikaku mendambakan belaianmu
Kan terasa hangatnya asmara
Kekasih berikanlah kesempatan
Membuktikan hati kerinduan
 
Berikanlah aku secebis harapan
Untuk aku meluahkan perasaan
Kepadamu
 
Kekasihku, tiap waktu merindumu
Hingga terlena di buai waktu
Menunggumu kekasihku
Sehingga ke akhir hayat ku
 
1)Berikanlah kesempatan
Buktikan kerinduan
Dan secebis harapan
Luahkan perasaan
 
2)Berikanlah kesempatan
Luahkan perasaan
Dan secebis harapan
Buktikan kerinduan
 
Kekasihku, tiap waktu merindumu
Hingga terlena di buai waktu
Menunggumu kekasihku
Sehingga ke akhir hayat ku
 
Ketikaku mendambakan belaianmu
Kan terasa hangatnya asmara
Kekasih berikanlah kesempatan
Membuktikan hati kerinduan...

Tuesday, July 12, 2011

KHILAF

memang khilafku menyayangi mu..
memang khilafku mencintaimu..
Tapi ku tahu semua itu takkan kembali lagi..
bukan ku pinta segunung janji..
tidak ku harap sinaran ini..
cuma ku ingin setulus kasih kesetiaan kekal selamanya..

oh..oh..Syakila senyum mu enggan pergi..
tawa mu mengiringi wajahmu ku terbayang..
hadirmu dalam mimpi umpama bidadari..
potretmu ku tatapi..
mengharap kau kembali..

memang ku rindu saat bersamamu..
memang tak mampu melupakanmu..
tapi ku tahu semua itu..
takkan kembali lagi..

selamat tinggal pada kenangan..
selamat tinggal pada igauan..
terima kasih aku ucapkan..
untuk percintaan ini..

oh..oh..Syakila senyum mu enggan pergi..
tawa mu mengiringi wajahmu ku terbayang..
hadirmu dalam mimpi umpama bidadari..
Potretmu ku tatapi..
mengharap kau kembali..

memang ku rindu saat bersamamu..
memang tak mampu melupakanmu..
tapi ku tahu semua itu..
takkan kembali lagi..

selamat tinggal pada kenangan..
selamat tinggal pada igauan..
terima kasih aku ucapkan..
untuk percintaan ini...

KEMANA KAU MENGHILANGKAN DIRI

Mengapa kau melarikan dirimu
Ku rasa sayu
Ku ingin kau di sampingku
Seperti waktu dahulu

Kemana kau menghilangkan dirimu
Ku rasa rindu
Ku mencarimu
Di singgah sana

Dan aku
Hilang tempat bermanja
Kau pula
Bersuka ria

Kemana kau menghilangkan diri
Ku yang mencari
Manakah janji dan sumpah setiamu
Yang kau berikan kepadaku

Apakah kesalahanku padamu
Dan juga tingkah laku ku itu
Sehingga kau menghilangkan dirimu
Dan aku kehilanganmu

Tolonglah kembali kepangkuan ku
Ku ingin bersamamu
Seperti waktu dahulu
Kita berdua gembira

Sunday, July 3, 2011

Hijrah Cinta


Salam..
Alhamdulillah aku masih bernafas dan diberi kesempatan untuk terus berceloteh tentang perjalanan hidup ni..
Aku bersyukur kehadrat ilahi kerana melimpahkan rezeki yang mencurah kepada aku dan perjalanan cintaku.
Alhamdulillah,tunang tersayang dah ditawarkan bekerja,walaupn hanye sebagai staff contrak,ia tetap merupakan satu langkah baru untuk kearah yang lebih baik dalam hubungan kami.
Cume hati aku sedikit risau,kerana kami sekali lagi berjauhan dan kali ini die berhijrah ke kuala lumpur.
Sebuah kota raya yang penuh dengan peluang rezeki dan pada yg same menyediakan ujian dan dugaan yang mencabar untuk penghuninye terutama anak perantau mcm tunang aku.
Aku penah merasa hidup di perantauan,dan aku paham bagai mana rasenye ditempat yg asing bg kita.
Aku sentiase berdoa kepada allah supaya melindungi dia dan hubungan ini.
Aku sentiase jadi pembakar semagat dan pendorong kepada dia untuk terus berjaya.
Cinta xmengajar aku untuk jadi insan yg pentingkan diri,so aku kene paham niat baik die untuk mencari rezeki untuk membantu keluarganya.
Sebagai tunang dan kekasih,aku kene lebih memahami masalah dan keinginannya.
Aku cume bimbangkan keselamatannye,kerana tanggungjwb aku untuk melinduginya menjadi sukar bile kami berjauhan macam ni,namun begitu aku percaya pada ketentuan allah.
Allah lebih mengetahui ape yang terbaik untuk hubungan ni.
Terima kasih juga pada sahabat2 yang sentiase mendoakan hubungan kami.
Semoga hijrah ini menjadi titik tolak yg lebih baik untuk kami dan hubungan kami.
Dan dapat menyatukan jiwa kami secepat mungkin...amin.

Monday, June 13, 2011

Untuk Perhatian Hati

Assalamualaikum...
apa khabar kamu yang bernama Hati?
Masihkah lagi sihat?
Atau mungkin kurang enak dirimu?
Ku harap dirimu kan seceria mentari,
Yang sentiasa menyinari alam ini.
Duhai kau yang bernama Hati,
Jagalah dirimu sebaiknya,
Peliharalah tubuhmu dari anasir-anasir,
Yang cuba menggodamu.
Duhai Kau yang bernama Hati..
Janganlah mudah kau percaya,
Akan dunia yang penuh racun berbisa,
Jangan mudah kau mengalah dan rebah,
dengan dunia yang berselirat kehitamannya..
Kuatkan dirimu... kentalkan jiwamu,
Perangilah nafsumu duhai Hati...
Jadikanlah zikrullah dan ayatullah..
Sebagai benteng dan perisai untukmu.
Untuk dirimu yang bernama Hati,
Usah dibiarkan jiwamu,
Kosong... hambar... dan sunyi...
Tiadanya Iman dan taqwa mengiringi dirimu...
Penuhilah kekosongan dan kesunyian itu,
Dengan bertasbih memuji kebesaran Ilahi...
Moga sentiasa nama-NYA dalam dirimu.
Untuk dirimu yang bernama Hati,
Jangan cepat berundur dan mengalah,
Tatkala ujian datang menyergah,
Walau kadang dirimu ingin rebah,
Kadang terduduk menangis pilu,
Bangkitlah wahai hati..
Ingatlah bahawa DIA sedang mengujimu..
Itu tandanya dirimu masih disayangi oleh-NYA.
Duhai hati yang ku sayangi..
Tolong sentiasa ingatkan dirimu,
Usah terlalu mengejar cinta manusia,
Yang tiada bertepi..
Kerna ia hanya akan memberi luka di hati,
Usah kau meraih cinta manusia,
Jika ia hanya sekadar menyinggah menyapa..
Jangan terlalu mengejar cintanya..
Kerna belum tentu dia menjadi milikmu,
Cukup sekadar cintai dalam diam,
Cukup sekadar dari kejauhan,
Jika benar dia tercipta untukmu
Kau tetap akan bersatu.
Duhai hati yang ku sayangi,
Tetapkanlah dirimu,
Luruskanlah dirimu,
Jangan mudah kau tersungkur,
Dari cubaan yang seringkali ingin menyimpangkan dirimu,
Jitukan semangat jiwamu,
Tepislah segala anasir asing yang cuba menghampiri menggodamu...
Pesanan untukmu wahai Hati...
Walau bagaimana berat sekalipun dirimu diuji..
Walau badai sentiasa menghampirimu..
Walau apa pun kisah yang akan terlukis..
Jangan dibiarkan kelongsong jasadmu..
Sepi dan sunyi tanpa CINTA-NYA...
Semailah haruman kasihmu kepada-NYA...
Moga CINTA-NYA kan menghiasi  mewarnai.. dirimu yang bernama Hati.
Untukmu perhatian hati..
Terangilah dirimu
Dengan cahaya CINTA dari-NYA..
Kejarlah kasih CINTA sejati-NYA
Raihlah CINTA-NYA abadi lagi hakiki.......
Untuk selamanya...

Aku Ingin Berubah

Ya ALLAH,
Maniskan hatiku dengan iman,
Cukupkan aku dengan bekalan sabar,
Meredah lautan hidup penuh dugaan ini.

Ya ALLAH,
Bantuku atasi amarah ini,
Dengan iman dan taqwa,
Kerana kata Luqmanul Hakim,
Taqwa adalah perahu yang utuh,
Di tengah lautan hidup ini.

Ya ALLAH,
Teguhkan hatiku,
Untuk terus melangkah dalam hidup ini,
Yang kurasakan saban hari memeritkan,
Jadikan ia kembali salju,
Kerana sabda Rasulullah s.a.w.,
Dunia ladang akhirat.

Ya ALLAH,
Aku ingin bahagia seperti mereka,
Meredah lautan dalam kedamaian dan kenyamanan.

Andai aku belum layak ya ALLAH,
Maka layakkanlah aku,

Dengan bekalan iman dan taqwa itu,
Yang kuyakini hanya itu,
Yang dapat menyelamatkan daku,
Dari berputus asa dengan rahmatMU...

Aku ingin bahagia,
Dalam dakapan kasihMU ya ALLAH...